HSP Hooggevoeligheid

Hooggevoeligheid is van alle tijden, maar juist in deze tijd van algehele versnelling van het leven en een algemene toename van prikkels, raken steeds meer mensen overprikkeld en worden zich bewust van hun gevoeligheden. Het breed ervaren gevoel van geestelijk en lichamelijk opgebrand te raken geeft ook een algemene sfeer van irritatie, ongenoegen en verzet.

Wat is hooggevoeligheid precies?
Uit studies blijkt dat 15 tot 20% van de mensen en dieren een meer dan gemiddeld gevoelig zenuwstelsel heeft. Zij nemen meer prikkels waar en nemen meer informatie op uit hun omgeving dan anderen. Het komt even vaak voor bij mannen als bij vrouwen. Hooggevoeligen hebben niet zozeer betere zintuigen, maar ze verwerken de binnenkomende informatie uitgebreider en nauwkeuriger. Net als bij autistische mensen is de waarneming van hooggevoeligen zo intens dat het onprettig en pijnlijk wordt. Vele hooggevoeligen ervaren dan ook een dagelijkse worsteling met heel alledaagse activiteiten en ontmoetingen. De problemen die deze eigenschap veroorzaakt, zijn echter vaak wel heel universeel.

Hooggevoeligen:

  • Horen, voelen, ruiken, proeven en zien bijzonder veel nuances. De vele detail details overweldigen en storen hun vaak.
  • Voelen stemmingen van anderen sterk aan.
  • Hebben een rijke, innerlijke belevingswereld.
  • Dromen, fantaseren en beschouwen heel veel.
  • Kunnen bijzonder zorgzaam, bewust en rechtsschapen zijn.
  • Hebben meer dan gemiddeld tijd nodig om ervaringen te verwerken en ervan bij te komen.
  • Kunnen diep geroerd worden door schoonheid en kunst.
  • Voelen zich thuis in en verbonden met de natuur.
  • En hebben stilte rust en een overzichtelijk levensritme nodig.


Omdat ik uit eigen ervaring weet hoe belemmerend hooggevoeligheid kan werken, maar ook hoe je je specifieke gaven kunt benutten om, ongeacht alle obstakels, voluit te leven, heb ik deze workshop opgezet.

De workshop duurt 8 weken, waarin we wekelijks 2 uren bij elkaar komen. E kunnen maximaal 6 personen tegelijk aan de workshop deelnemen. De kosten voor de workshop zijn € 250,- per persoon.