Workshops creatieve therapie

Vanuit oefeningen en opdrachten ontstaan persoonlijke werkstukken. Deze werkstukken zijn niet per se bedoeld om ‘mooi’ te zijn. De werkstukken zijn de weerslag van jouw ervaring. We werken met diverse materialen zoals potlood, krijt, verf, klei, en steen. Persoonlijke voorkeur en vrij werken kunnen een belangrijke rol in het proces spelen in combinatie met mijn inzicht en therapeutische interventies.

Door ervaren, onderzoeken, bespreken van en terugkijken op de ervaring en het resultaat, werken we aan bewustwording. In de therapie (en ook bij coaching) maken we steeds de overstap tussen de ervaring met het beeldend werk en het dagelijks leven. Er ontstaat zodoende inzicht en er wordt steeds ruimte geboden om anders te handelen, hiermee te oefenen en of ‘los te laten’. Gaandeweg komt er een veranderingsproces op gang.

Voorwaarde voor dit proces is dat iemand bereid is naar zichzelf te kijken en wil werken aan verandering. Een andere belangrijke voorwaarde is vertrouwen in mij als therapeut. Dat vertrouwen ontstaat in contact met elkaar tijdens het werken.
Beeldende therapie biedt een andere invalshoek om met problemen om te leren gaan of om jezelf verder te ontwikkelen.

Tijdens de bijeenkomsten maak je werkstukken, werk je aan opdrachten en doen we oefeningen. Het plan ligt aan de basis van deze opdrachten en oefeningen. Tijdens en na afloop bespreken we een en ander.

Creatieve therapie in de vorm van workshops maakt zichtbaar, biedt de mogelijkheid te experimenteren, oefenen en de overstap te maken vanuit dit oefenen in een veilige omgeving naar nieuwe uitdagingen aangaan in het dagelijks leven.