Helend coachen

Helend coachen is een unieke vorm van coaching en kan wellicht het beste omschreven worden als coaching vanuit het hart. De meeste vormen van coaching zijn er op gericht om denkpatronen te veranderen en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Op korte termijn werkt dit goed, maar vaak is het gevolg, dat we steeds meer trucjes en methodieken leren en het contact met onszelf steeds meer kwijtraken.

Helend coachen gaat er vanuit, dat we al over alle vaardigheden die we nodig hebben beschikken en richt zich vooral op twee aspecten.

  • Het helder en bewustmaken waar we naar verlangen en wat we willen bereiken.
  • Het ontwikkelen van een diep vertrouwen, dat je het helemaal zelf aankan.


Daarnaast is het een holistische werkwijze. Ik ga er vanuit, dat alles en iedereen met elkaar verbonden is, niets staat los van elkaar. Als wij meer in onze kracht en schoonheid komen te staan, dan geven we anderen ook de ruimte om dit te kunnen doen. Als we zuiver vanuit ons hart luisteren weten we wat het beste is voor ons en de mensen om ons heen.

Mijn ervaring is dat nagenoeg iedereen na een coachingsgesprek weer voldoende vertrouwen heeft en zich rustig en krachtig voelt. De resultaten zijn vaak verbluffend. Problemen lijken vaak als vanzelf op te lossen en kansen bieden zich aan.

Helend coachen is ook mogelijk tijdens een fijne wandeling door de natuur. Lekker in beweging, frisse lucht, ruimte, rust en ontspanning. Wandelend kom je tot rust en in contact met jezelf, je lichaam is in beweging, het denken wordt rustiger. Coaching in de natuur is soms effectiever dan gewoon binnenshuis. Een gesprek dat al wandelend wordt gevoerd komt minder formeel over en geeft ruimte voor stilte en overpeinzingen, zodat je je gemakkelijk kunt uiten.