Voice Dialogue

Voice Dialogue is een manier om met jezelf in gesprek te raken. Volgens de opvattingen van Voice Dialogue zijn er verschillende deelpersonen in ieder mens aanwezig. Je kunt die deelpersonen ontdekken en je kunt er mee in gesprek gaan, hoe gek dit ook klinkt. Deze deelpersoonlijkheden zijn energiepatronen in ons, die opereren als één zelfstandige energie, ieder met zijn eigen wil, gedachten, gevoelens, wensen en bewustzijn. Wij zijn ons meestal niet bewust van deze verschillende ikken, omdat wij denken te leven vanuit één ik, dat bewust handelend kan optreden en vrije keuzes kan maken.

In Voice Dialogue wordt dat het ego genoemd, daarmee wordt de ‘uitvoerende’ functie in ons bedoeld. Het ego is echter vaak geïdentificeerd met één van onze deelpersoonlijkheden (in Voice Dialogue het primary self genoemd). Door deze identificatie is het ‘primary self’ dan niet de vrije coördinerende instantie, maar is het gebonden aan de energie van een deelpersoon. De mogelijkheid tot een vrije keuze of bewust handelen is dan geblokkeerd. 

We zijn allemaal één geheel bestaande uit meerdere delen te samen. Iedereen heeft meerdere kanten. Die kun je bij jezelf herkennen door de volgende zinnen:

  • aan de ene kant wil ik graag ……, maar aan de andere kant vind ik het ook weer …….
  • ik weet dat ik het in me heb, maar tegelijkertijd voel ik me ook erg onzeker
  • het is net alsof er iets in mij op dat moment iets anders wil
  • ik wik en weeg alle mogelijkheden zo goed mogelijk af
  • ik probeer vanuit meerdere kanten te kijken


Dit zijn stuk voor stuk voorbeelden van innerlijke delen van jou die in een situatie iets duidelijk willen maken. 
Zo hebben we allemaal een deel wat maakt dat we uit ons bed komen (pusher), er netjes uitzien als we de deur uitgaan (innerlijke criticus). Ons onzeker voelen als we iets moeten doen waar we niet goed in zijn (innerlijk kind) waardoor we van onszelf vinden dat we het dus nog maar 1000 keer beter moeten doen (perfectionist). Het kan gebeuren dat er bij het concreet maken van je klacht naar boven komt dat er delen niet meer in balans zijn met elkaar. Dan wordt het tijd om het gesprek aan te gaan met het betreffende deel. Dit noemen we deelpersonentherapie.