Informatie en tarieven

Individuele therapie
Wanneer je je aanmeldt, is er een intake en kennismakingsgesprek. Je vertelt  wat je hulpvraag is en waar je aan wilt werken. Een beknopt verslag hiervan ontvang je in de vorm van een behandelovereenkomst met daarin de therapiedoelen en de verwachte duur van de behandeling. We starten met de therapie en na 3 sessies is er een tussenevaluatie om te checken of de therapie aansluit. De therapiesessies zijn (twee)wekelijks een uur. Ongeveer 45 minuten van dit uur ben je beeldend aan het werk. 

De kosten van individuele therapie zijn € 75,00 per uur.

Individueel helend tekenen en schilderen
Deze therapiesessies zijn (twee)wekelijks een uur. Ongeveer 45 minuten van dit uur ben je beeldend aan het werk. 

De kosten voor een therapiesessie tekenen en schilderen zijn € 75,00 per uur.

Individueel helend coachen/HSP-coaching
De kosten voor helend coachen/HSP coachen hangen af van hoeveel sessies je nodig hebt. Vaak ben je met een paar sessies al geholpen. Soms heb je wat meer begeleiding nodig om je hoogsensitiviteit goed te kunnen inzetten. Soms spreek je vooraf een aantal sessies af. Soms laat je dat nog open. Het kan zijn dat je werkgever de coaching vergoedt. Je hoeft dan niet zelf te betalen. Meestal ben je met 6 tot 8 sessies goed geholpen.

De kosten voor een een sessie helend coachen/HSP-coachen zijn € 75,00 per uur.

Magnetiseren
Kinderen: € 35,00 per half uur

Volwassenen: € 50,00 per half uur

Losse, eenmalige opstelling
Losse opstelling: € 125,00
Opstelling buiten kantoortijden: € 145,00
Eén sessie duurt 1,5 – 2 uur.

Workshops
Ik biedt regelmatig workshops aan. Deze workshops hebben een helend karakter en vormen een moment van inzicht, verandering en groei.

De duur en de kosten voor een workshop staan vermeld bij betreffende workshop. 

Eventuele vergoedingen
Via je werkgever
Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In sommige Cao's is dat zelfs verplicht. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject vaak als effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever naar de mogelijkheden voor vergoeding van de coachsessies bij werk gerelateerde vragen.

Via de arbodienst van het bedrijf waar je werkzaam bent
Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om de kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijvoorbeeld in het kader van stress, burn-out en het voorkomen van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts, je leidinggevende of personeelszaken.

Via het UWV
Indien je een (ziekte)uitkering ontvangt van het UWV informeer je bij je contactpersoon wat de mogelijkheden voor vergoeding zijn in het kader van herstel en re-integratie.

Via de belasting
Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.