Therapie & coaching


Hypnotherapie

Hypnotherapie zorgt ervoor dat je goed in contact komt te staan met je onderbewuste. Zodoende krijg je meer inzicht in en controle over je eigen onbewuste reacties. Op deze manier activeer je je vermogens om bijvoorbeeld beter om te gaan met je eigen emoties. Ook het gebruik van geestelijke en lichamelijke capaciteiten kan je hierdoor beter aanspreken. Meer informatie >>>

Regressietherapie

Regressietherapie is een therapievorm welke ervan uit gaat dat elk probleem een oorzaak heeft. Problemen en hun oorzaken kunnen zowel op het psychische, lichamelijke en emotionele vlak liggen. De oorzaak is voornamelijk te vinden in onverwerkte ervaringen vanuit het verleden. Zelf is het mogelijk dat de oorzaak voort komt uit een vorig leven.
Tijdens regressie herbeleeft je, in trance, de ervaringen uit het verleden en worden deze alsnog verwerkt. Meer informatie >>>

Magnetiseren

Een magnetiseur maakt gebruik van de energie om zich heen – bundelt die energie – om haar gericht daar waar nodig in het lichaam aan te wenden en zodoende het zelfhelende vermogen ervan te activeren. Heel simpel gezegd is het magnetiseren het geven van energie, waarbij het opruimen van blokkades centraal staat. Meestal combineer ik dit met een aura & chakra healing. Meer informatie >>>

Mediteren op je ademhaling

Ademhalingsmeditaties worden vaak gezien als de ‘moeder’ der ontspanningstechnieken. D.m.v. het beoefenen van ademhalingstechnieken en meditaties kunnen we leren de subtiele energieën in ons lichaam onder controle te krijgen met als uiteindelijk doel volledige controle over onze geest. De ademhaling is een top indicator van hoe lichaam en geest zich op dit moment voelen. Ademhalingmeditatie technieken kan je bovendien altijd en overal kan toepassen. In de huiskamer, op werk, in de file, tijdens moment van stress etc. Meer informatie >>>

Aura- of chakra healing

Ieder mens heeft een aura en chakra’s. Hierin kunnen blokkades ontstaan waardoor de energie niet meer vrij kan stromen. Hierdoor kunnen psychische en/of lichamelijke klachten ontstaan. Een healer maakt contact met de kosmische levensenergie om gebieden die in de aura of chakra’s die niet in balans zijn te herstellen. Hierdoor worden bewustwordingsprocessen geactiveerd wat je helpt om in aanraking te komen met je eigen kern en het zelfherstellend vermogen. Meer informatie >>>

EFT

EFT is een manier om van je klachten af te komen, het lijkt op emotionele acupressuur die werkt in 85 procent bij trauma en fobie. Je ontspant de emotie letterlijk. Je haalt de emotie of spanning van de herinnering, zodat je de lading, pijn of angst niet meer voelt. Het doet je niets meer, en je kan het loslaten. Het effect van EFT is dus ontladen. Meer informatie >>>

Bio-energetica

Net zoals de andere lichaamsgerichte therapie, gaat “bio-energetica” uit van de eenheid van lichaam en geest. Volgens de theorie van bio-energetica worden negatieve levenservaringen in de vorm van spierspanning ‘opgeslagen’ in het lichaam. Deze spanningen kunnen geblokkeerd raken in diverse plaatsen in het lichaam, zoals in de rug of in de nek. Uiteindelijk leiden dergelijke spanningen tot een negatief lichaamsgevoel, minder beweeglijkheid, een moeizame ademhaling en een verstoorde lichamelijke energiestroom. Ook kunnen er spanningen in het lichaam en in sociale relaties ontstaan, en kan de stemming, vitaliteit, levenslust en het zelfvertrouwen negatief worden beïnvloed. Meer informatie >>>

Medium en paragnost

Een medium/paragnost is een tussenpersoon, een kanaal tussen het onzichtbare en het fysieke, die over een of meerdere gaven beschikt waardoor zielen van overledenen via haar of hem kunnen communiceren Een medium is in staat om via een gids/helper of via een persoon die is overgegaan informatie te ontvangen, vaak in combinatie met beelden, en dit op een zo goed mogelijke manier vertaalt en naar buiten brengt. Het is de toon die de muziek maakt. Meer informatie >>>

Voor meer informatie mag je me altijd bellen of mailen.