Stress

Stress

De term stress wordt gebruikt voor een scala van negatieve gevoelens en reacties die ontstaan tijdens bedreigende of uitdagende situaties in het leven. Een examen, sterfgeval, relatieproblemen en frustraties op het werk kunnen bijvoorbeeld leiden tot stress. Daardoor vinden veranderingen plaats in emotie, gedrag, mentale draagkracht en lichamelijke conditie. Stress gaat dan ook gepaard met vele lichamelijke en geestelijke symptomen, zoals prikkelbaarheid, angsten, depressie, hartkloppingen, hoofdpijn, maagkrampen, hoge bloeddruk en slapeloosheid.

Stress wordt door velen beschouwd als een negatieve kracht in het leven. Dat is een groot misverstand. Een gezonde dosis stress is noodzakelijk om te overleven. Het geeft een mens de benodigde energie om bedreigende of uitdagende situaties met succes tot een goed einde te brengen. De hersenen geven opdracht om adrenaline te gaan produceren. Dit stimuleert het hart om extra bloed naar de spieren te pompen, zodat de mens in staat wordt gesteld een bovenmatige krachtsinspanning te leveren. Dit stelde de oermens bijvoorbeeld in staat zich tegen een aanval van een roofdier te verweren. Hij kon vechten of vluchten. De vijanden van tegenwoordig zijn echter ongrijpbaar. Het zijn geen tijgers, leeuwen of krokodillen, maar onbetaalde rekeningen, carrièreproblemen of moeilijkheden binnen het gezin. Het lichaam staat klaar om te reageren, maar door te vluchten of vechten kan de situatie niet opgelost worden. Het gevolg is dan ook, dat tegenwoordig veel stress onverwerkt blijft. Amerikaanse wetenschappers hebben recent vastgesteld, dat deze onverwerkte stress verantwoordelijk is voor 80 % van de welvaartsziekten. Het verzwakt de afweer van het lichaam, waardoor kanker, hart en vaatziekten en andere welvaartsaandoeningen worden aangewakkerd.

Stress kan door veel factoren worden veroorzaakt. Vaak houdt stress verband met veranderingen in uw leven. Dit kunnen leuke dingen zijn, zoals een vakantie of een nieuwe baan, maar het kunnen ook vervelende gebeurtenissen zijn, bijvoorbeeld de dood van een geliefde of het kwijtraken van een baan.

Als u op stress reageert met angst, spanning en zorgen, is dat niet alleen een geestelijke reactie. Wanneer u zich op de een of andere manier bedreigd voelt, komen er chemische stoffen vrij die lichamelijke reacties opwekken zoals een versnelde hartslag, sneller ademhalen en een droge mond. Uw lichaam bereidt zich zo voor om ‘te vechten of te vluchten’. Als u voor langere tijd onder stress gebukt gaat, kunt u geestelijk of lichamelijk ziek worden.

Stress reductie door mindfulness

Een manier om bij de schakelaar van de stressmachine te komen, is het trainen van de aandacht. Daarmee word je je bewust van de neiging van de geest om te piekeren over verleden en toekomst. Je krijgt een keuze. Je kunt achter de automatische gedachtepatronen aanhollen, of de aandacht terugroepen. Je piekert minder en de stressmachine wordt minder vaak ingeschakeld. Met mindfulness begin je bij de bron. Zo kun je stress effectief verminderen.