Spiritueel Coach ( medium )


Als spiritueel coach help ik je om je op psychosociaal- en energetisch niveau bij te staan in je proces en maakt daarbij gebruik van verschillende therapeutische technieken. We samen op zoek naar de oorzaak van je klacht. We werken met jouw vraag daarover vanuit het nu naar het verleden, want daar is het immers ontstaan. En met de inzichten die je daar op doet gaan we naar de toekomst om die inzichten in je leven te integreren.

Tijdens een consult kan intensief worden ingegaan op wat je innerlijk beweegt in je situatie en de mensen die daarin een rol spelen of hebben gespeeld. Daarin belicht ik je sterke kanten en ook aanwezige blokkades. Door middel van ingevingen en beelden die in contact met jou bij mij opkomen, kunnen ook lagen die in je onbewuste zijn opgeslagen onder de aandacht komen. Hierdoor kan dieper worden ingegaan op de stappen die je vanuit nieuwe inzichten en andere invalshoeken zou kunnen zetten. Het helpt je bij het nemen van beslissingen en/of het inzicht verwerven in op dit ogenblik spelende emoties die van invloed zijn op je vermogen tot adequaat handelen. Vaak speelt daarbij een rol dat je zelf niet meer weet of je beweegredenen uit je denken en je emoties voortkomen of uit je voelen en je intuïtie.

Spiritualiteit, wat houdt dat in?
Spiritualiteit is de houding waarin je je bewust bent dat je op zoek bent naar zingeving en je verbonden voelen met je eigen bron. Hierdoor kan een veranderingsproces van binnenuit in gang gezet worden. Spiritualiteit helpt je de dagelijkse problemen in een ruimer perspectief te plaatsen, en de zin en bedoeling in je leven te ontdekken. Hierdoor kun je de kwaliteit van je leven verbeteren.
Dit kan gaan over studiekeuze, je talenten en je beroepsmatige en/of persoonlijke levensrichting.

Heb je het gevoel dat je spiritueel bent en over spirituele gaven beschikt?  Dan  kan ik je helpen met de bewustwording en ontwikkeling van deze gaven,  zodat je er beter mee om kunt gaan. Als spiritueel coach kan ik je leren omgaan met het paranormale.

Spirituele bewustwording geeft je veel voldoening en maakt je zelfbewuster. Het is een prachtige manier om zelf richting en vorm te geven aan je leven.