Organisatieopstellingen


Soms merk je dat je in je werk tegen zaken aan blijft lopen; dat het niet zo gaat als jij graag wilt. Wellicht heb je al van alles geprobeerd, maar kom je niet verder? Jouw bekende gedrag werkt niet meer, je vertrouwde strategieën lijken niets op te lossen.

Een organisatieopstelling brengt onderliggende knelpunten, drijfveren en motivaties naar de oppervlakte en maakt dat wat onbewust is, bewust. Je krijgt op een verrassende en onverwachte manier zicht op het krachtenveld van je organisatie: welke verbindingen zijn er tussen mensen, teams en afdelingen en hoe is de samenwerking écht geregeld? Waar stroomt de energie en waar niet?

Onbewust dragen medewerkers (en ook managers) invloeden mee uit hun achtergrond, uit andere organisaties waar ze als werknemer, ondernemer of adviseur mee verbonden waren.
Wij richten ons op het functioneren van mensen in hun werk en beroep en op het functioneren van organisaties als geheel. Daarbij komen zaken als soort leiderschap, invloeden uit de geschiedenis, sleutelfiguren en -gebeurtenissen, onderlinge verhoudingen van mensen, tussen afdelingen en de diverse geledingen in de organisatie aan het licht.

Met een opstelling bieden we je een uitgelezen kans om inzicht te krijgen in datgene waarvan je je niet of nauwelijks bewust bent. Aan de hand van jouw vraag onderzoeken we onderliggende  en belemmerende patronen. We laten je zien welke mogelijkheden je hebt om vaste patronen te doorbreken. We helpen je, kortom, antwoord te vinden op de vraag:  ‘hoe werkt dit eigenlijk bij mij en wat kan ik anders doen?’

In samenwerking met u ontdekken we de oplossingsrichting die de kracht van u en van uw bedrijf bevordert. Inzichten waarmee u verder kunt bouwen aan uw bedrijf.
Een organisatie opstelling duurt een dagdeel.

Een organisatieopstelling is bedoeld voor iedereen; werknemers, werkgevers, ZZp-ers, teams en directeuren binnen alle sectoren en industrieën. Het is een uitermate geschikt middel om jezelf en een team beter te laten functioneren en een reorganisatie werkelijk te laten slagen.

Kijk ook bij informatie over individuele begeleiding binnen bedrijven.