Meditatie

Breng Mindfulness in je leven

Mindfulness is de techniek om met aandacht te leven. Met mindfulness leer je bewust omgaan met spanning en stress. Je leert vaker een stapje terug te doen. Het leven wordt makkelijker en voelt rijker aan.

Met aandacht leven

We proberen het leven voortdurend te sturen. Dit houdt ons in doen, in de verandermodus, en we zijn nooit klaar. Mindfulness verschuift de aandacht van de verandermodus naar de acceptatiemodus. Het gaat er niet alleen om wat je krijgt, maar vooral om hoe je ermee omgaat. Mindfulness betekent bewust aandacht geven in dit moment, zonder oordeel.

Minder stress meer genieten

Velen van ons worstelen met stress. Toch hoeft dit niet altijd zo te zijn. Ook jij kunt leren effectief om te gaan met klachten. Mindfulness brengt je terug naar het hier en nu. Je kunt belemmerende gedachten, emoties en spanning makkelijker loslaten. Wil jij ook:

  • Meer rust en geluk ervaren?
  • Beter omgaan met (werk)druk en stress?
  • Meer genieten / huidige ervaring optimaliseren?
  • Handelen met aandacht in het hier en het nu?
  • Intenser leven / je vitaliteit te versterken?
  • Bewuster keuzes maken?
  • Persoonlijke kracht en zelfvertrouwen te ontwikkelen?
  • Achtweekse training

De training bestaat uit acht bijeenkomsten van ca. 1.5 uur. De groepen bestaan uit minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers. Voor de training is geen meditatie-ervaring nodig. Ook zijn er geen speciale fysieke vaardigheden voor nodig.

Deze training start in spetember in Joure en Sneek. De kosten zijn € 120,- incl.werkboek en cd

De basiscursus voor meditatie.

Welkom op het meditatieve pad van raja yoga. In deze basiscursus krijg je een inleiding over de kunst en praktijk van deze meditatievorm, waarbij je de basis legt voor een gestage spirituele ontwikkeling. Meditatie is eerder een ervaring dan iets wat je doet, eerder een ontwikkeling dan een prestatie, eerder een gestage innerlijke reis en niet zozeer het bereiken van een bestemming. Meditatie is de meest effectieve manier om het mysterie en de schoonheid van de geest te verkennen en te begrijpen, om het ware Zelf tot ontplooiing te brengen en om de betekenis en het doel van het leven te ontdekken. Mensen beginnen om uiteenlopende redenen met mediteren, de een zoekt innerlijke vrede. Voor de ander is het een zoektocht naar waarheid en inzicht. De opzet van deze meditatiecursus, het samenvoegen van theorie en praktijk, vergemakkelijkt het opdoen van die ervaringen.

Het belang van meditatie voor het bereiken van een stralende gezondheid kan nauwelijks overschat worden. Mediteren wordt ten onrechte gezien als: niks doen. De natuur heeft een onmiskenbaar ritme van spanning en ontspanning, van geven en nemen. Stress is een gebrek aan ontspanning.

De positieve gevolgen van mediteren zijn wetenschappelijk onderbouwd. Terwijl wij ogenschijnlijk niks doen, richten wij onze aandacht naar binnen. We ontspannen en verlagen ons breinritme naar het zogenaamde alfa bereik. Met dat wij onze aandacht naar binnen richten doen onze hersenen dat ook. Dan gebeurt wat een gebrek aan ontspanning ons ontneemt: onze hersenen beginnen ons lichaam te herstellen, problemen weg te werken en blokkades op te heffen. Mensen beginnen om uiteenlopende redenen met mediteren, de een zoekt innerlijke vrede. Voor de ander is het een zoektocht naar waarheid en inzicht.

De opzet van deze meditatiecursus, het samenvoegen van theorie en praktijk, vergemakkelijkt het opdoen van die ervaringen.

De cursus start in september in Joure en Sneek. De kosten zijn € 85,- Voor 8 lessen.