Gedragsverandering


Gedrag is alles wat we doen en wat we denken. Of anders gezegd is gedrag datgene wat zichtbaar is van onze persoonlijkheid. Er zijn twee soorten gedrag, bewust gedrag en onbewust gedrag. Ons gedrag wordt vaak gevisualiseerd door een grote ijsberg. Van een ijsberg steekt namelijk maar een klein deel boven het water uit. Het grootste gedeelte bevindt zich onder water. Zo zit het ook met gedrag.

Mensen raken gehecht aan hun manier van denken en doen. Zelfs als er nadelen kleven aan het huidige gedrag, dan nog geven mensen dat niet snel op, omdat ze niet weten wat de gevolgen zijn van het nieuwe gedrag.

Gedrag is moeilijk te veranderen. Wanneer je eenmaal bent vastgeroest in bepaalde manieren, dan kost het moeite om het anders te doen. Een veranderproces vraagt geduld, kennis van gedrag en flexibiliteit van zowel diegene die zijn gedrag wil veranderen als dat van zijn omgeving. Gedragsverandering gaan meestal nooit ineens maar vaak stap voor stap. In dit veranderingsproces zijn 5 stappen te identificeren die nodig zijn, en doorlopen moeten worden, om gedrag of gewoontes te veranderen.

Motivatie is een voorwaarde voor verandering. Veranderingen zijn pas duurzaam als je ook echt en voldoende gemotiveerd bent om te veranderen. Motivatie van buitenaf, werkt vaak maar van korte duur. Wanneer je niet openstaat voor verandering, ben je niet in staat om je gedrag te veranderen of aan te passen. Oprecht openstaan voor nieuwe ideeën en inzichten is een eerste stap in het veranderproces.

Vervolgens moet je begrijpen en inzien wat het nieuwe gedrag inhoudt. Wanneer je in eigen woorden kan omschrijven wat het gewenste gedrag is en welke voordelen het biedt, kan de verandering tot stand komen. Verandering in gedrag wordt pas reëel, wanneer je daadwerkelijk wil veranderen. De voordelen van het nieuwe gedrag wegen dan zwaarder dan de nadelen.

Verandering moet je (aan)kunnen. Door kennis te hebben van de wijze waarop het nieuwe gedrag kan worden volgehouden, lukt het beter om niet in oude gewoontes terug te vallen.In deze fase wordt de verandering in praktijk gebracht. Daarbij moeten onvoorziene problemen en tegenslagen overwonnen worden. Je moet je daardoor niet laten afleiden. Het nieuwe, aangepaste gedrag moet een tweede natuur worden en in het levenspatroon worden verweven. Alleen door positieve resultaten en volledige support door de omgeving kan je het volhouden.