Dag workshop: Leef je verlangen

DATA SNEEK
Zaterdag 27 januari,  Zaterdag 24 februari of zaterdag 24 maart

DATA TERSCHELLING
zaterdag 20 januari of zaterdag 10 februari

In deze opstellingendagen werken we graag vanuit het verlangen van de inbrenger. Een verlangen biedt perspectief, een duidelijke richting waar de inbrenger naartoe wil. In de opstelling wordt zichtbaar dat er ook een onbewuste onderstroom is die de neiging heeft de ontwikkeling naar het verlangen te belemmeren. Door de woorden uit de zin van het verlangen op te stellen, zien we in de opstelling het innerlijk proces van de inbrenger weerspiegeld. Het is alsof de woorden elk een laatje met betekenissen en ervaringen vertegenwoordigen.

De inbrenger stapt daarbij in de opstelling en gaat in interactie met de representanten. Samen met de begeleider overziet hij of zij de opstelling. ‘Ja, zo was het’, horen we vaak zeggen. ‘Daar hoef ik niet meer te zijn. Ik voel me nu vrij en ook nog onwennig om de stap naar mijn verlangen te maken.’ Zo groeit in de opstelling het vermogen om afscheid te nemen van oude belemmeringen en wordt de weg geëffend om het verlangen te leven.

Veel mensen ervaren moeilijkheden in hun leven die hun wortels hebben in vorige generaties. Een beschadigende of traumatische ervaring van moeder of vader, of grootouders, wordt veelal via de hechting tussen kind en ouders aan volgende generaties doorgegeven. Dit wordt hechtings- of symbiosetrauma genoemd. Het is in feite een ‘overgenomen trauma’. Mensen reageren op traumatische ervaringen met overlevingsgedrag. Hiermee overleeft de mens zijn trauma. Het kan hem echter, onbewust, óók (psychisch) gevangen houden in de trauma-ervaring.

Tijdens het voorgesprek verwoordt de inbrenger zijn of haar verlangen, datgene waarvoor hij of zij de opstelling wil doen, in een zin. Hij of zij stelt een representant voor de woorden uit het verlangen op en neemt zelf ook plaats in de opstelling. Van daaruit ontwikkelt de opstelling zich; hierbij worden onbewuste patronen uit zijn of haar (familie)geschiedenis zichtbaar. Door onder ogen te zien wat de werkelijke belemmering is, groeit bij de cliënt het vermogen tot vrijheid van keuze en autonoom handelen. Hij of zij is niet langer in de greep van de beschadigende gebeurtenissen uit zijn (familie)geschiedenis.

Ieder individu die in zijn werk of leven iets van bovenstaande in zichzelf herkent, kan een opstelling doen.

DATA SNEEK
Zaterdag 27 januari
Zaterdag 24 februari
zaterdag 24 maart
Tijd:         09.30  – 16.00                                                                                                                     Plaats:     Smidsstraat 5 in Sneek                                                                                                  Kosten:   € 110.00 deelnemers, € 35.00 representanten

DATA TERSCHELLING
Deze dag workshop gaat ook van start op Terschelling:
zaterdag 20 januari
zaterdag 10 februari
Tijd:         09.30  – 16.00                                                                                                                     Plaats:     Terschelling
Kosten:   € 110.00 deelnemers, € 35.00 representanten

Per dag is er ruimte voor maximaal 6 opstellingen en ongeveer 8 representanten. Deelnemers raden wij aan een representant mee te nemen, bij voorbeeld de partner, een goede vriend(in) of een broer of zus. Kortom iemand die met je mee kijkt en met wie je na afloop nog even kunt terugblikken.

Heeft u nog vragen of wilt u met ons overleggen of  deze opstelling voor uw probleem een oplossing kan bieden? Bel dan met Annemiek 06-46421542 of stuur een mailtje naar annemiekzeilstra@gmail.com