Bedrijfsleven


Individuele begeleiding in het bedrijfsleven

In het bedrijfsleven komt het steeds vaker voor dat de managers en de medewerkers behoefte hebben aan spirituele begeleiding. Mijn kracht is om voor andere mensen als een soort katalysator te fungeren en hun eigen krachten en talenten te laten ontdekken. Het resultaat is dat mensen zelf beter zien wat bij ze past, kiezen wat bij ze past en doen wat bij ze past zodat deze mensen duurzaam, authentiek, geïnspireerd en gelukkig zijn en hun talenten optimaal benutten.

Kortom; met plezier werken en leven vanuit echtheid zodat mensen zowel zakelijk als privé succesvol kunnen zijn.

De beste stijl van leidinggeven is die stijl die komt vanuit je authentieke zelf. Zelfkennis is de basisvoorwaarde om anderen te kunnen leiden en om te gaan met de turbulente veranderingen in het bedrijfsleven.
Met deze individuele begeleiding ontdek je  je authentieke leiderschapskwaliteiten en je schaduwkanten. Bovendien zul je ervaren hoe je deze kwaliteiten  bij een aantal concrete managementonderwerpen kunt inzetten, onder andere: het omgaan met veranderingen en crisissituaties, beslissingen nemen, delegeren, vergaderen.

Vraag je veel van jezelf  maar verlang je ook  naar momenten van rust, dan biedt deze training ook een ingang om naar de balans tussen werk en privéleven te kijken.
Dit van binnenuit kijken naar jezelf als leider kan ertoe bijdragen dat je zowel zakelijk als privé succesvol zult zijn.
Ik kan je helpen om je diep verankerde innerlijke kracht geleidelijk aan te ontdekken. Dit gebeurt doordat we  met jou verkennen wat je negatieve gedachtepatronen zijn, patronen die vaak hun wortels hebben in het verleden en samenhangen met onverwerkte emoties van verdriet, angst of woede. Door deze negatieve emoties en gedachten laat je in nieuwe situaties kansen onbenut en ben je voortdurend bezig met het afremmen en ondermijnen van je zelf.
Wij zullen je helpen om nieuw gedrag te ontwikkelen dat gebaseerd is op een gevoel van eigenwaarde en het gevoel vrij te zijn in het maken van keuzes.

Authentiek leiderschap vraagt om moed, moed om te willen zijn, wie je bent.
De eerste stap is nu aan jou.

Voor wie Individuele begeleiding bedoeld ?
Authentiek leiderschap is ontwikkeld voor mensen die het zelfonderzoek willen aangaan en hierdoor hun authenticiteit willen ontwikkelen.  De branche waarin u werkt is voor deze training niet van belang.

Wat is het effect van de training ?
Je bent in staat om authentiek te handelen en vanuit je eigen kracht te beïnvloeden en te inspireren tijdens veranderingen. je bent geloofwaardig, je geniet vol vertrouwen. Je kunt jezelf waarderen en daardoor ook anderen waarderen .Je vitaliteit, ondernemerschap en plezier nemen toe.
De organisatie krijgt authentieke leiders terug. Leiders die weten wat ze willen en zich kunnen verbinden aan de missie en de doelstellingen van de organisatie. Zij denken in kansen en mogelijkheden en weten door hun elan anderen te inspireren en te motiveren. Ze zijn in staat bezielende en wederzijds profijtelijke relaties te ontwikkelen, binnen de organisatie en daarbuiten.